Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Предлоги Предлоги
2. Предлоги Предлоги для обозначения времени
3. Предлоги Предлоги для обозначения причины и цели
4. Предлоги Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО И др.
5. Предлоги Предлоги В и НА и их антонимы.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения)
2. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения) и падеж
3. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери предлог места, направления движения, места начала движения
4. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Вставь предлог места, направления движения, места начала движения
5. Предлоги времени 1 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени
6. Предлоги времени 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Образуй словосочетание с предлогом
7. Предлоги времени 2 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени
8. Предлоги времени 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Образуй словосочетание с предлогом
9. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Перепиши предложение с предлогами для обозначения причины и цели
10. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Выбери правильный вариант употребления предлога.
11. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Составь предложения. Используй предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО И др.
12. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Исправь ошибку в предложении. (Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО )
13. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Запиши антонимичные конструкции
14. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Заполни таблицу

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги 00:00:00 vidēja 40p. Определи, выбери вид предлога, замени, перепиши используй предлоги
2. Предлоги 00:00:00 vidēja 25p. Вставь предлог, образуй словосочетание, выбери правильный вариант, исправь ошибку, найди антоним к предлогу