Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Предлоги Предлоги
2. Предлоги Предлоги для обозначения времени
3. Предлоги Предлоги для обозначения причины и цели
4. Предлоги Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО И др.
5. Предлоги Предлоги В и НА и их антонимы.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения)
2. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 6♦ Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения) и падеж
3. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Выбери предлог места, направления движения, места начала движения
4. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Вставь предлог места, направления движения, места начала движения
5. Предлоги времени 1 1. izziņas līmenis vidēja 6♦ Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени
6. Предлоги времени 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Образуй словосочетание с предлогом
7. Предлоги времени 2 1. izziņas līmenis vidēja 6♦ Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени
8. Предлоги времени 2 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Образуй словосочетание с предлогом
9. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Перепиши предложение с предлогами для обозначения причины и цели
10. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Выбери правильный вариант употребления предлога.
11. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Составь предложения. Используй предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО И др.
12. Предлоги 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Исправь ошибку в предложении. (Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО )
13. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Запиши антонимичные конструкции
14. Предлоги 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Заполни таблицу

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги 00:00:00 vidēja 40♦ Определи, выбери вид предлога, замени, перепиши используй предлоги
2. Предлоги 00:00:00 vidēja 25♦ Вставь предлог, образуй словосочетание, выбери правильный вариант, исправь ошибку, найди антоним к предлогу