Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apstākļa vārdi (наречие) Все виды наречий
2. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие образа действия (Veida apstāklis)
3. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие места (Vietas apstāklis)
4. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis)
5. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие времени (Laika apstāklis)
6. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие размера (Mēra apstāklis)
7. Apstākļa vārdi (наречие) Образование наречий (Apstākļa vārdu darināšana)
8. Apstākļa vārdi (наречие) Наречие- степени сравнения (Apstākļa vārdu salīdzināmās pakāpes)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбери правильный перевод. Выбери вопрос к наречию
2. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определи вид наречия, переведи вопрос
3. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи. Наречие образа действия (Veida apstāklis)
4. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильный перевод. Наречие образа действия (Veida apstāklis)
5. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие места (Vietas apstāklis)
6. Apstākļa vārdi (наречие) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Переведи. Наречие места (Vietas apstāklis)
7. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбери правильный вариант перевода. Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis)
8. Apstākļa vārdi (наречие) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Лат.- Рус). Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis)
9. Apstākļa vārdi (наречие) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус.-Лат.) Наречие причины и цели (Cēloņa un nolūka apstāklis)
10. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус. - Лат.). Наречие времени (Laika apstāklis)
11. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Лат.- Рус.). Наречие времени (Laika apstāklis)
12. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Рус. - Лат.) наречие размера (Mēra apstāklis)
13. Apstākļa vārdi (наречие) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи (Лат.- Рус.) наречие размера (Mēra apstāklis)
14. Образование наречий (Apstākļa vārdu darināšana) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильное наречие.
15. Образование наречий (Apstākļa vārdu darināšana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Образуй наречие от существительного и прилагательного
16. Образование наречий (Apstākļa vārdu darināšana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильное наречие.
17. Образование наречий (Apstākļa vārdu darināšana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Образуй наречие от числительного и глагола
18. Apstākļa vārdi (salīdzināmās pakāpes) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Определи какое из слов степень сравнения наречия (Apstākļa vārdu salīdzināmās pakāpes)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Наречие 00:00:00 vidēja 4p. Группы наречий
2. Наречие 00:00:00 vidēja 22p. Переведи, выбери, напиши наречие
3. Наречие 00:00:00 vidēja 10p. Образование наречий и их форм