Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Местоимения 2♦
2. Личные местоимения 3♦
3. Притяжательные местоимения 3♦
4. Притяжательные местоимения 2♦
5. Притяжательные местоимения 2♦
6. Местоимения 4♦