Teorija

Личные Местоимения
Personu vietniekvārdi (Личные местоимения) atbild uz jautājumu кто? Vietniekvārdi я, ты, мы, вы attiecas uz dzīvām būtnēm. Šie vietniekvārdi norāda gan uz vīriešu, gan uz sieviešu personām: Ты сказала, ты решил.
Personu vietniekvārdiя, ты, он, она, мы, вы, они
 
Personu vietniekvārdu locīšana (vienskaitlis)
Locījums    
И.п.ятыон/оноона
Р.п.менятыегоеё
Д.п.мнетебяемуей
В.п.менятебяегоеё
Т.п.мной (мною)тобой (тобою)имей (ею)
П.п.(обо) мнео тебео нём(о) ней
 
Personu vietniekvārdu locīšana (Daudzskaitlis)
Locījums   
И.п.мывыони
Р.п.насвасих
Д.п.намвамим
В.п.насвасих
Т.п.намивамиими
П.п.о насо  васо них
 
Ja vietniekvārds Я datīvā, instrumentālī un lokatīvā tiek lietots kopā ar prievārdiem В, К, НАД, ПЕРЕД, С, ПОД, tad šiem prievārdiem pievieno patskani O (в+о = во мне)
 
Ja personu vietniekvārdus Он, она, оно, они locījumu formās lieto ar prievārdu, tad vietniekvārda sākumā pievieno līdzskaņi И (его - для него)