Teorija

Uzdevumi

1. Местоимения

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Местоимения

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Личные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Личные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Возвратное местоимение СЕБЯ

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli