Teorija

Lokatīva lietošana, lai izteiktu domas vai raksturotu sarunas tematu.
- О ком он рассказывал? - Par ko viņš stāstīja?
- О сестре. - Par māsu.
Единственное число - (О машине, о сестре, о Родине, о брате - окончание -Е) Если окончание существительного в начальной форме -ИЙ или ИЯ ( Латвия, санаторий), то окончание в данной конструкции -И ( о ЛатвиИ, о санаториИ)
Множественное число - ( О машинах, о сёстрах, о братьях - окончание -АХ или -ЯХ) Но! ( Выходные - о выходных)
 
Svarīgi!
1. Ja jautājumā ir ietverti darbības vārdi, kas izsaka tādu procesu kā domāšana vai runāšana ( думать, говорить, рассказывать, спрашивать и т.д.), atbildot uz jautājumu О ком? О чём? , lietvārdus lieto kopā ar prievārdu o ( об). Prievārdu o lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar līdzskani vai patskaņiem е,ё,ю,я; prievārdu об lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar patskani ( izņemot  е,ё,ю,я): о маме, о яблоке,  bet об отце.
2. Lietvārdu мать un дочь celms mainās visos atkarīgajos locījumos, izņemot akuzatīvu: о матери, о дочери.
3. Vīriešu dzimtes lietvārdiem, kas beidzas ar -ец  vai -ок (отец, потолок) zūd patskanis: -e- vai -o- visos vienskaitļa locījumos: об отце, о потолке.
 Personu vietniekvārdi lokatīvā.
Я обо мне
ты о тебе
он, оно о нём
она о ней
мы о нас
вы о вас
они о них