Teorija

Akuzatīvs
Konstrukcijā "Куда направляться?"
1. Анита пригласила меня (театр) в театр.
2. Отец уехал (командировка) в командировку в Лондон.
 
Šajā konstrukcijā (Куда направляться?) lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА. Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Piemērs:
Лететь в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать в город, в деревню, в посёлок.
Плыть в Америку, в Европу, в Россию.

Izņēmums: Идти домой.
Piemērs:
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА.
Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Izņēmums: Идти в поход.
 
Akuzatīvs:
Sieviešu dz Vīriešu dz Nekatra dz Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву)- (в город)- О, -Е ( в поле)-И, -А,-Я (в деревни, города, леса и поля)

 Īpaša forma - Идти в гости (iet ciemos)
Piemērs:
Я ездил НА экскурсиЮ В город МосквУ.