Teorija

Darbības vārds pagātnē
Где он жил? - Он жил в Саратове
Piemērs:
 
Жи-ть - жи + л = жили
Darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar - ТЬ, pagātnes formas veido, nenoteiksmes celmam pievienojot piedēkli -Л-
Darbības vārds pagātnes laikā nemainās personās. Tas mainās skaitļos un dzimtēs.
 
Я
Ты
Он
читал
Я
Ты
Она
читала
Мы
Вы
Они
читали
 
Darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar - ТЬ + СЯ (СЬ), pagātnes formas veido, nenoteiksmes celmam pievienojot piedēkli -Л + СЯ (СЬ)
Учи-ть-ся - учи +л +ся = учился
 
Он учился
Она училась
Мы
Вы
Они
учились