Teorija

Куда путешествовать? Куда путешествовали?

Darbības vārdi  Путешествовать-Путешествовал, путешествовала, путешествовали,
( ехать- (л) (ла) (ли), плыть, идти, лететь, и т.д.)  lietojami konstrukcijā Путешествов-ать(-л) (-ла) (-ли) куда?
Šajā konstrukcijā lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА.
Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Piemērs:
Лететь (Летал...) в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать (Ездила...) в город, в деревню, в посёлок.
Плыть (Плавали...) в Америку, в Европу, в Россию.
Svarīgi!
Izņēmums: Идти домой.
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА.
Piemērs:
Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Svarīgi!
Izņēmums: Идти в поход. 
Akuzatīvs:
Sieviešu dz. Vīriešu dz. Nekatra dz. Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву)  - (в город) - О, -Е ( в поле) -И, -А,-Я (в деревни, города, леса и поля)
 Īpaša forma - Идти в гости (iet ciemos)
Svarīgi!
Izņēmums: Идти в гости
 
Сравни:
Konstrukcijā  Kur atrasties? (piem.: Būt ekskursijā, būt pilsētā) pirms lietvārda, kas apzīmē vietu, lieto
prievārdus В (iekšā) vai НА (pasākumā) - (Быть в деревне. Быть на концерте).
Lietvārdam, kas apzīmē vietu, bieži lieto galotni - Е, reti -  И, (lietvārdiem , kuriem nominatīvā galotne -ИЯ) - 
( в деревне, на концерте, на лекции - лекция)

Piemērs:
Я ездил НА экскурсиЮ НА поездЕ В город МосквУ.
Я был НА экскурсИИ В городЕ МосквЕ. Я ездил туда НА поездЕ.