Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Характер Словарь. Черты характера
2. Внешний вид Словарь. Внешний вид человека
3. Характер и внешний вид Конструкции
4. Чем он увлекается? Окончания форм творительного падежа в конструкции Чем увлекаться?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Характер 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Найди перевод слова
2. Характер 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Выбери лишнее
3. Характер 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Отметь синоним или антоним слова
4. Характер 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Запиши перевод слова (рус-лат)
5. Характер 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Запиши перевод слова (лат-рус)
6. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Словарь. Внешний вид человека (волосы, лицо, тело)
7. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Словарь. Внешний вид человека (глаза, брови, ресницы, нос)
8. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Отметь правильный вариант (волосы, лицо, тело)
9. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Отметь правильный вариант (глаза, ресницы, нос, брови)
10. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Переведи (лат-рус) и запиши какие бывают (волосы, лицо, тело)
11. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Переведи (лат-рус) и запиши какие бывают (глаза, ресницы, нос, брови)
12. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Переведи (рус-лат) и запиши какие бывают (волосы, лицо, тело)
13. Внешний вид 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Переведи (рус-лат) и запиши какие бывают (глаза, ресницы, нос, брови)
14. Внешний вид 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Внешний вид. Чем он увлекается? Составь предложение
15. Характер и внешний вид 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Составь предложение по готовой конструкции.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Характер 00:00:00 vidēja 10♦ Словарный запас
2. Внешний вид 00:00:00 augsta 33♦ Конструкции и словарный запас