Teorija

Транспорт и путешествия

Darbības vārds  Путешествовать ( ехать, плыть, идти, лететь, и т.д.)  lietojams konstrukcijā Путешествовать куда?
Šajā konstrukcijā lietvārdu lieto akuzatīvā ( skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА. Ja konstrukcijā iet runa par noteikto vietu ( pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Лететь в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать в город, в деревню, в посёлок.
Плыть в Америку, в Европу, в Россию
.
Izņēmums: Идти домой.
 Ja iet runa par pasākumu, lietojams prievārds НА. Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Izņēmums: Идти в поход
Akuzatīvs:
Sieviešu dz. Vīriešu dz. Nekatra dz. Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву)  - (в город) - О, -Е ( в поле) -И, -А,-Я (в деревни, города, леса и поля)
 Īpaša forma - Идти в гости (iet ciemos)
Izņēmums: Идти в гости
Konstrukcijā  Kur atrasties? (piem.: Būt ekskursijā, būt pilsētā) pirms lietvārda, kas apzīmē vietu, lieto prievārdus В (iekšā) vai НА (pasākumā) - (Быть в деревне. Быть на концерте).
Lietvārdam, kas apzīmē vietu, bieži lieto galotni - Е, reti -  И, (lietvārdiem , kuriem nominatīvā galotne -ИЯ) - ( в деревне, на концерте, на лекции - лекция)

Piemērs:
Я ездил НА экскурсиЮ НА поездЕ В город МосквУ.
Я был НА экскурсИИ В городЕ МосквЕ.Я ездил туда НА поездЕ.