Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Temodinamikas pamati 1♦
2. Entropija 1♦
3. Entropija 1♦
4. Gibsa enerģija 1♦