Uzdevums:

1♦
Aprēķini reakcijas izobāro potenciālu standartapstākļos, ja ir dots, ka ΔSreakc.°=−11,13 J/molK.
(Noapaļot līdz 2.zīmei aiz komata!)
 
Cu2O+CO2Cu+CO2
 
ΔGreakc.°=kJ
 
entalpija_2.png

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: