Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni Apskats par protolītu teoriju.
2. Skābes un bāzes pH noteikšana.
3. Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos. Protolīzes pakāpe
4. Šķīdības konstantes Šķīdības konstantes. Jonu apmaiņas reakcijas. Kopīgā jona efekts.
5. Jēdziens par protolītu buferšķīdumu sistēmām Apskats par protolītu buderšķīdumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1♦ Apskats par protolītu teoriju.
2. Skābes un bāzes 1. izziņas līmenis zema 1♦ pH aprēķināšana stiprām bāzēm.
3. Skābes un bāzes 1. izziņas līmenis zema 1♦ pH aprēķināšana stiprām skābēm.
4. Skābes un bāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Stipras bāzes pH aprēķināšana, ja ir dota līdzsvara konstante.
5. Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens škīdumos 1. izziņas līmenis zema 1♦ Apskats par Protolīzes pakāpi un protolītiskajiem līdzsvariem sāļu ūdens šķīdumos.
6. Līdzvari heterogēnās sistēmās 1. izziņas līmenis zema 1♦ Līdzsvari heterogēnās sistēmās. Šķīdības konstantes.
7. Jēdziens par protolītu buferšķīdumu sistēmām 1. izziņas līmenis zema 1♦ Apskats par protolītu buferšķīdumu sistēmām
8. Buferšķīdumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Buferšķīdumi un to pH aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 3♦ Protolītu teorijas pamati, protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos, buferšķīdumi.
2. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 4♦ pH aprēķini, līdzsvars heterogēnās sistēmās, buferšķīdumu pH aprēķins.
3. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 5♦ Protolītu teorija,skābju un amfolītu pH aprēķini, līdzsvars heterogēnās sistēmās, buferšķīdumu pH aprēķins