Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Ķīmijas pamatlikumi 1♦
2. Ķīmijas pamatlikumi 2♦
3. Stehiometrija 2♦
4. Relatīvais iznākums 1♦