Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmijas pamatlikumi Ķīmijas galvenie pamatlikumi
2. Stehiometrija, formulu veidi, teorētiskais un praktiskais iznākums Stehiometrija, formulu veidi, teorētiskais un praktiskais iznākums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Ķīmijas pamatlikumu pielietojums
2. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ideālo gāzu likums
3. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Avogadro likums
4. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gē-Lisaka likums
5. Stehiometrija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Stehiometriskie aprēķini
6. Formulu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Informācija, ko sevī ietver formulas
7. Formulu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Struktūrformulas
8. Relatīvais iznākums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teorētiskā un praktiskā iznākuma aprēķini
9. Stehiometrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stehiometriskie aprēķini

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 5p. Tests par vidusskolas vielas atkārtojumu.
2. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 2p. Informācija, ko sniedz molekulformulas, empīriskās un struktūrformulas
3. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 6p. Ķīmijas pamatlikumi, teorētiskais un praktiskais iznākums, vielu stehiometrija