Uzdevums:

2p.
3. uzdevums. Periodiskā tabula. 21. jautājums
 
Ir zināms ļoti daudz molekulu, atomu un jonu, kuri satur tikai sapārotus elektronus. Ir arī tādi atomi, molekulas un joni, kuri satur vienu vai vairākus nesapārotus elektronus.

Atrodi, kurā no dotajām savienojumu rindām visas trīs daļiņas satur nesapārotus elektronus un ieraksti atbilstošo burtu (ar punktu)!
 
A. \(\mathrm{NO}\), \(\mathrm{BH_4}\), \(\mathrm{CO^+}\)
 
B. \(\mathrm{CO}\), \(\mathrm{NO}\), \(\mathrm{BH_{4}^-}\)
 
C. \(\mathrm{NH_{4}^+}\), \(\mathrm{H_{3}O^+}\), \(\mathrm{CO_2}\)
 
D. \(\mathrm{H_{2}O^+}\), \(\mathrm{CO^+}\), \(\mathrm{NO^-}\)
 
Atbilde:

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: