Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

32♦
1. Skābju formulas 3♦
2. Metāli un nemetāli 2♦
3. Skābie un bāziskie oksīdi 2♦
4. Sāļu nosaukumi 3♦
5. Hidroksīdu formulas 2♦
6. Oksīdu nosaukumi 3♦
7. Reakciju vienādojumi 2♦
8. Reakciju vienādojumi 2♦
9. Reakciju vienādojumi 1♦
10. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1♦
11. Organisko vielu atpazīšana 1♦
12. Vielu atpazīšana pēc formulas 7♦
13. Bāzes daudzums 2♦
14. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1♦