Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13♦
1. Reakciju vienādojumi 2♦
2. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1♦
3. Reakciju vienādojumi 2♦
4. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1♦
5. Stehiometriskie aprēķini 2♦
6. Stehiometriskie aprēķini 2♦
7. Bāzes daudzums 2♦
8. Oksīdu ķīmiskās īpašības 1♦