Teorija

Skābju fizikālās īpašības
Daudzas skābes, piemēram, sērskābe, slāpekļskābe, un sālsskābe, ir bezkrāsaini šķidrumi. Pazīstamas arī skābes, kas parastajos apstākļos ir cietas vielas (metafosforskābe HPO3, ortofosforskābe H3PO4). Lielākā daļa skābju šķīst ūdenī, taču ir arī izņēmumi, piemēram, silīcijskābe H2SiO3.
 
Skābju ķīmiskās īpašības
Visu ūdenī šķīstošo skābju īpašības ir šādas:
1. Skābju iedarbībā indikatori, piemēram, lakmuss un metiloranžs, maina krāsu. Zilais lakmuss un metiloranžs kļūst sarkani, bet fenolftaleīns krāsu nemaina.
2.Raksturīga skābju īpašība ir to mijiedarbība ar metāliem. Lai noskaidrotu, kā skābes reaģē ar dažādiem metāliem, jāņem vērā metālu aktivitātes rinda. Tajā visi metāli, kas atrodas pirms ūdeņraža, spēj to izspiest no skābēm. Izņēmums ir slāpekļskābe HNO3.
 
metakt.PNG
Metālu aktivitātes rinda, visi elementi zilā un zaļā krāsā spēj izspiest ūdeņradi
  
Skābju svarīgākās ķīmiskās īpašības
Vielas, ar kurām skābes reaģē
Piemēri
1. Ar indikatoriem
Zilais lakmuss skābēs kļūst sarkans
2. Ar metāliem ,ja metālu aktivitātes rindā metāls atrodas pirms ūdeņraža, tad izdalās ūdeņradis un izdalās sāls. Izņēmums irHNO3
Zn+2HClZnCl2+H2
3. Ar bāziskajiem oksīdiem. Rodas sāls un ūdens
CaO+H2SO4tCaSO4+H2O
4. Ar bāzēm. Rodas sāls un ūdens
KOH+HClKCl+H2O
5. Ar daudziem sāļiem. Rodas cits sāls un cita skābe
ZnCl2+H2SO4tZnSO4+2HCl
6. Karsējot dažas skābes sadalās
H2SiO3tH2O+SiO2
 
Skābju izmantošana
Slāpekļskābi HNO3, sērskābi H2SO4 un ortofosforskābi H3PO4 lielos daudzumos izlieto minerālmēslu ražošanā. Piemēram, superfosfātu ražošanā. No slāpekļskābes iegūst dažādus nitrātus, ko izmanto galvenokārt par minerālmēsliem. Slāpekļskābi izmanto arī mākslīgo šķiedru, plastmasas un krāsvielu ražošanā.
Sālsskābi plaši izmanto ķīmiskajā rūpniecībā, plastmasu, medikamentu un citu vielu ražošanā, metālisko virsmu attīrīšanai pirms lodēšanas.
Atsauce:
G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 154-155 lpp.