Teorija

Sāļi
Sāļi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no metāliskiem elementiem un skābju atlikumiem.
 
Sāļu nosaukumi
Sāļu nosaukumus veido pēc šādas shēmas.
Svarīgi!
Metāliskā elementa nosaukums + skābi veidojošā elementa latīniskā nosaukuma sakne + izskaņa
Izskaņa visbiežāk ir trejāda:
1) Ja sāli veido skābekli nesaturošs skābes atlikums, tad izskaņa ir -īds, piemēram, hlorīds, sulfīds.
2) Ja sāli veido skābekli saturoša skābe, kuras nosaukumā ir vārds "skābe", tad izskaņa ir -āts, piemēram, sulfāts, nitrāts.
3) Ja sāli veido skābekli saturoša skābe, kuras nosaukumā ir vārds "paskābe", tad izskaņa ir -īts, piemēram, sulfīts, nitrīts.
Ja sāls sastāva ietilpstošajam metāliskajam elementam savienojumos var būt vairākas vērtības, tad aiz metāliskā elementa nosaukuma to raksta ar romiešu ciparu iekavās, piemēram, dzelzs(II) sulfāts FeSO4.
 
Svarīgākie sāļu iegūšanas paņēmieni
Vielas kuras reaģē
Reakcijas
1. Skābēm iedarbojoties ar metāliem
2HCl+ZnZnCl2+H2
2. Skābajiem oksīdiem reaģējot ar sārmiem un bāziskajiem oksīdiem
SO2+Ca(OH)2CaSO3+H2O
3. Vienus sāļus pārvēršot citos sāļos
Ca3(PO4)2+3H2SO43CaSO4+2H3PO4
4. Metāliem reaģējot ar nemetāliem
2Fe+3Cl2t2FeCl3
Sāļu fizikālās īpašības
Sāļi ir cietas kristāliskas vielas dažādās krāsās. Sāļu šķīdība ūdenī ir dažāda. Daži sāļi, piemēram, visi nitrāti, labi šķīst ūdenī, bet citi, piemēram, kalcija karbonāts  CaCO3, bārija sulfāts BaSO4, ir praktiski nešķīstoši. Sāļu šķīdība jāņem vērā rakstot reakciju vienādojumus.
 
Sāļu šķīdība
Sāļu nosaukumi
Sāļu šķīdība
Nitrāti
Visi sāļi šķīstoši
Hlorīdi
Visi sāļi šķīstoši izņemot AgCl un PbCl2
Sulfāti
BaSO4,PbSO4, SrSO4, CaSO4, un Ag2SO4 maz šķīs. Pārējie sāļi ir šķīstoši
Sulfīdi
Gandrīz visi sāļi nešķīstoši. Šķīst Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS un MgS. Maz šķīst CaS
Karbonāti
Silikāti
Ortofosfāti
Visi sāļi nešķīstoši , izņemot kālija, nātrija un amonija sāļus
Atsauce:
G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 158-161 lpp.