Teorija

Oksīdi
Oksīdi ir plaši izplatītas vielas. Gandrīz visi ķīmiskie elementi veido oksīdus.
Oksīdi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no diviem ķīmiskajiem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis.
Oksīdu vispārīgā formula ir EnOm, kur ar E ir apzīmēts metāliskais vai nemetāliskais elements.
Oksīdu klasifikācija 
Pēc ķīmiskajām īpašībām oksīdus izdala bāziskajos un skābajos oksīdos
.
oksidi.png
Oksīdu iedalījuma shematisks attēlojums
 
Par bāziskajiem sauc oksīdus, kuriem atbilst bāzes.
Piemēram, Li2O un CaO ir bāziskie oksīdi, jo tiem atbilst bāzes LiOH un Ca(OH)2. Bāziskos oksīdus veido tikai metāliskie elementi
Par skābajiem oksīdiem sauc tādus oksīdus, kuriem atbilst skābes.
Piemēram, CO2 un P2O5 ir skābie oksīdi, jo tiem atbilst skābesH2CO3 unH3PO4. Bāziskie un skābie oksīdi pieder pie sāļus radošajiem oksīdiem.
Oksīdu nosaukumi
Ja elements veido tikai vienu oksīdu, tad to sauc vienkārši par šī elementa oksīdu , piemēram, Li2O - litija oksīds un ZnO - cinka oksīds. Oksīdu nosaukumu veido šādi Elementa nosaukums ģenitīvā + vārds "oksīds"
Oksīdu sastāvu var izteikt arī, izmantojot grieķu skaitļu vārdus, piemēram, oglekļa monoksīds CO, oglekļa dioksīds CO2, sēra trioksīds SO3, difosfora pentoksīds P2O5, didzelzs trioksīds, didzelzs trioksīds Fe2O3 u.c.
Grieķu skaitļa vārdi:
mono - viens
di - divi
tri - trīs
tetra - četri
penta - pieci
  
Ja oksīdus veido elements, kuram savienojumos ir vairākas vērtības, tad blakus elementa nosaukumam iekavās ar romiešu cipariem ieraksta tā vērtību, piemēram, FeO - dzelzs (II) oksīds, Fe2O3- dzelzs (III) oksīds.
Bāzisko oksīdu formulas un nosaukumi
Formulas
Nosaukumi
Atbilstošas bāzu un skābju formulas
Li2O
Litija oksīds
LiOH
Na2O
Nātrija oksīds
NaOH
K2O
Kālija oksīds
KOH
CaO
Kalcija oksīds
Ca(OH)2
CuO
Vara (II) oksīds
Cu(OH)2
FeO
Dzelzs (II) oksīds
Fe(OH)2
Fe2O3
Dzelzs (III) oksīds
Fe(OH)3
  
Skābo oksīdu formulas un nosaukumi
FormulasNosaukumiAtbilstošu skābju formulas
CO2
Oglekļa (IV) oksīds
H2CO3
SO2
Sēra (IV) oksīdsH2SO3
SO3
Sēra (VI) oksīds
H2SO4
P2O5
Fosfora (V) oksīds
H3PO4
 
Atsauce:
G.Rudzītis, F.Feldmanis, Ķīmija pamatskolai 141- 142 lpp.