Teorija

Bāzisko oksīdu ķīmiskās īpašības
Mijiedarbība ar ūdeni
Sārmu metālu oksīdi (Li2O-Fr2O), sārmzemju oksīdi (CaO - RaO) un MgO reaģē ar ūdeni, veidojot ūdenī šķīstošas bāzes jeb sārmus.
Na2O+H2O2NaOH
CaO+H2OCa(OH)2
Mijiedarbība ar skābēm
Bāziskie oksīdi reaģē ar skābēm, veidojas sāls un ūdens.                                                                         
Na2O ar skābēm nereaģē
CaO+CH3COOH(CH3COO)2Ca+H2O
3BaO+2H3PO4Ba3(PO)4+3H2O
Svarīgi!
Bāziskie oksīdi ar bāzēm nereaģē.
Mijiedarbība ar citiem oksīdiem
Oksīdi, kas pieder dažādām oksīdu grupām reaģē savā starpā, veidojot sāļus
K2O+ZnOK2ZnO2
CaO+CO2CaCO3
SO2+Na2ONa2SO3
 
Amfotēro oksīdu ķīmiskās īpašības
Svarīgi!
Amfotērie oksīdi nereaģē ar ūdeni.
Mijiedarbība ar skābēm
Amfotērajiem oksīdiem reaģējot ar skābēm, veidojas sāls un ūdens.
ZnO+2HNO3Zn(NO3)2+H2OAl2O3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2O
Mijiedarbība ar bāzēm
Amfotērie oksīdi reaģē ar sārmu kausējumiem, veidojās sāls un ūdens.
 
 
ZnO+2KOHtK2ZnO2+H2O
Al2O3+2KOHt2KAlO2+H2O
Mijiedarbība ar citiem oksīdiem
Oksīdi, kas pieder dažādām oksīdu grupām, reaģē savā starpā, veidojot sāļus.
 
 
K2O+ZnOK2ZnO2
SO3+ZnOZnSO4
 
Skābo oksīdu ķīmiskās īpašības
Mijiedarbība ar ūdeni
 
 
 
 
Skābajiem oksīdiem reaģējot ar ūdeni veidojas skābes.
 
 
 
 
 
SO3+H2OH2SO4
SO2+H2OH2SO3
P2O5+3H2Ot2H3PO4
P2O5+H2O2HPO3
CO2+H2OH2CO3
4NO2+2H2O+O24HNO3
Svarīgi!
Skābie oksīdi ar skābēm nereaģē.
Mijiedarbība ar bāzēm
 
 
 
Skābajiem oksīdiem reaģējot ar bāzēm veidojas sāls un ūdens.
 
 
 
 
SO2+2KOHK2SO3+H2O
SO3+2KOHK2SO3+H2O
CO2+Ca(OH)2CaCO3+H2O
P2O5+6KOH2K3PO4+3H2O
Mijiedarbība ar citiem oksīdiem
Oksīdi, kas pieder dažādām oksīdu grupām, reaģē savā starpā, veidojot sāļus.
CaO+CO2CaCO3
SO2+Na2ONa2SO3
SO3+ZnOZnSO4