Teorija

Oksīdu izplatība dabā
Izplatība dabā
1. Atmosfērā ir CO2 ϕ(tilpum daļa)= 0.13%.
Dedzinot kurināmo, gaisā nonāk arī SO2.
2. Hidrosfērā  ūdens(H2O), kas veido hidrosfēru ir oksīds (ūdeņraža oksīds)
3. Litosfērā
 SiO2 - smilts
 Fe3O4 - Magnezīds
 Fe2O3 - Sarkanā dzelzs rūda jeb hematīds
TiO2 - rutils
Al2O3 - korunds un citi oksīdi.
 
Fizikālās īpašības
Cietas vielas:
Visi metālu oksīdi ir cietas vielas, no nemetālu oksīdiem cietas vielas ir - SO3, N2O5, P2O3, SiO2, B2O3, Cl2O7
Šķidras vielas:
H2O, N2O3, H2O2
Gāzveida vielas:
SO2,N2O, NO, NO2, CO, CO2
 
Krāsa
Bezkrāsaini:
SiO2 - kvarcs un kalnu kristāls, H2O2,H2O,SO2,NO2, NO, CO,CO2
Balta krāsa:
Sārmu (Li-Fr) un sārmzemju (Be-Ra) metālu oksīdiem, Al2O3 un TiO2
Melna krāsa:
CuO, PbO2, MnO2
Zaļa krāsa:
Cr2O3
Brūna krāsa:
Fe2O3, NO2 - vienīgā gāze ar brūnu krāsu
 
Iedarbība uz organismu
Svarīgi!
Ļoti indīga viela ir CO- tvana gāze.
Indīgas vielas ir NO2, SO2.
Izšķir trīs oksīdu grupas:
• Peroksīdi
• Sāļus neradošie oksīdi (nereaģē ne ar skābēm, ne ar bāzēm)
• Sāļus radošie oksīdi