Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Galvenās neorganisko vielu klases Nemetāli

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pārskats par metāliem Metālu kopīgās īpašības
2. Metālu fizikālās un ķīmiskās īpašības Metālu fizikālās un ķīmiskās īpašības
3. Oksīdi Oksīdu raksturojums
4. Oksīdu ķīmiskās īpašības Oksīdu iegūšana un ķīmiskās īpašības
5. Bāzes Bāzu raksturojums
6. Bāzu ķīmiskās īpašības Bāzu ķīmiskās īpašības
7. Skābes Skābju raksturojums
8. Skābju fizikālās un ķīmiskās īpašības Skābju fizikālās un ķīmiskās īpašības
9. Sāļi Sāļu raksturojums
10. Organiskā ķīmija Organiskās ķīmijas raksturojums
11. Atomu izkārtojums organiskajās vielās Atomu izkārtojums organiskajās vielās
12. Organisko savienojumu klasifikācija Organisko savienojumu klasifikācija
13. Alkānu izmantošana un fizikālās īpašības Alkānu izmantošana un fizikālās īpašības
14. Spirti Spirtu raksturojums
15. Karbonskābes Karbonskābju raksturojums
16. Oksīdu izplatība dabā Oksīdu raksturojums, izplatība dabā, īpašības
17. Oksīdu ķīmiskās īpašības Oksīdu ķīmiskās īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oksīdu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksti oksīdu formulas!
2. Reakciju vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Organisku un neorganisku vielu atpazīšana
3. Vielu ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksti reakciju, lai īstenotos prasītā pārvērtība!
4. Organisko vielu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spirtu atpazīšana
5. Organisko vielu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Metanola, etanola, skudrskābes un etiķskābes modeļu atpazīšana
6. Vielu klasifikācija 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Vielu klasifikācija
7. Vielu atpazīšana pēc formulas 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Vielu klasifikācija, pēc to ķīmiskajām formulām
8. Organiskas un neorganiskas skābes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Organisku un neorganisku skābju atpazīšana
9. Stehiometriskie aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķini dzelzs masu pēc dotā vienādojuma!
10. Stehiometriskie aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķini kalcija karbonāta masu pēc dotā vienādojuma!
11. Alkānu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāda ir alkāna formula?
12. Skābie un bāziskie oksīdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skābajiem un bāziskajiem oksīdiem atbilstošas skābes un bāzes.
13. Skābju formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skābju nosaukumi
14. Skābju atlikumu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skābju atlikumu nosaukumi un vērtības
15. Metāli un nemetāli 1. izziņas līmenis zema 2p. Metālu un nemetālu atpazīšana
16. Hidroksīdu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Hidroksīdu formulas sastādīšana.
17. Sāļu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sāļu nosaukumu rakstīšana pēc dotās ķīmiskās formulas
18. Sāļu šķīdība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sāļu šķīdība
19. Oksīdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Oksīdu veidi
20. Reakciju vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pabeidz reakcijas vienādojumu!
21. Oksīdu ķīmiskās īpašības 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pabeidz vienādojumu!
22. Reakciju vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvieto koeficientus!
23. Reakciju vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Organisku un neorganisku vielu atpazīšana
24. Organisko vielu atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Organisko skābju atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābes un sāļi 00:10:00 vidēja 15p. Sāļu un skābju nosaukumi un formulas, skābju atlikumu atpazīšana, sāļu šķīdība
2. Metāli, nemetāli bāzes un oksīdi 00:10:00 vidēja 10p. Metālu, nemetālu, bāzu un oksīdu formulas un nosaukumi, oksīdu iedalījums
3. Organiskās vielas 00:10:00 vidēja 10p. Organisko vielu nosaukumi un formulas, ķīmisko reakciju stehiometriskie vienādojumi
4. Stehiometriskie aprēķini, reakciju vienādojumi 00:30:00 vidēja 13p. Aprēķini pēc stehiometriskā vienādojuma, koificientu izvietošana stehiometriskajos vienādojumos, reakcijas produkti.
5. Organisko un neorganisko vielu pārvērtības 00:40:00 vidēja 32p. Tēmas uzdevumu apkopojums