Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

40♦
1. Granīta īpašības un izmantošana 4♦
2. Māla veidi 2♦
3. Grants un smilts 2♦
4. Grants 3♦
5. Smilšakmens 2♦
6. Kaļķakmens izmantošana 2♦
7. Dolomīts 2♦
8. Ģipšakmens 2♦
9. Saldūdens kaļķieži un krāsainā zeme 2♦
10. Metālu iegūšana 3♦
11. Cementa ražošana 3♦
12. Stikla ražošana 3♦
13. Rūpniecības piesārņojums 4♦
14. Stehiometriskie aprēķini 2♦
15. Stehiometriskie aprēķini 2♦
16. Stehiometriskie aprēķini 2♦