Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

13♦
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2♦
2. Metāli un nemetāli 2♦
3. Metālu nosaukumi 3♦
4. Metālu formulas 3♦
5. Nemetāli 3♦