Teorija

Bāzes (Hidroksīdi)
Bāzes ir ķīmiskie savienojumi, kuru sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas, atbilstoši tā vērtībai, ir saistīts ar vienu vai vairākām hidroksīdgrupām -OH.
Bāzu vispārīgā formula ir Me(OH)n, kur ar Me apzīmēts metāliskais elements. Lai uzrakstītu bāzes ķīmisko formulu, jāzina, ka bāzes hidroksīdgrupu skaitu nosaka metāliskā elementa vērtība.
Piemērs:
Piemēri:
NaIOHI - nātrija hidroksīds,
KIOHI - kālija hidroksīds
CaII(OH)2I - kalcija hidroksīds
AlIII(OH)3I - alumīnija hidroksīds
 
Bāzu nosaukumus veido šādi:
Svarīgi!
Metāliskā elementa nosaukums + vārds "hidroksīds"
 
Ja metāliskajam elementam ir vairākas vērtības, tad to parāda ar romiešu ciparu iekavās aiz šī elementa nosaukuma. Piemēram, Cu(OH)2 - vara (II) hidroksīds, Fe(OH)2 - dzelzs (II) hidroksīds, Fe(OH)3 - dzelzs (III) hidroksīds.
 
Bāzu klasifikācija
Bāzes iedala ūdenī šķīstošās un ūdenī nešķīstošās bāzēs.
bazes.png
 
Labi šķīst NaOH, KOH un LiOH. Mazāk šķīst Ba(OH)2, bet Ca(OH)2 šķīst vēl mazāk.
Gandrīz visi pārējie metāliskie elementi veido ūdenī nešķīstošas bāzes.
 
Bāzu iegūšana
Sārmu iegūšana
Nešķīstošu bāzu iegūšana
1. Aktīviem metāliem reaģējot ar ūdeni. Rodas sārms un ūdeņradis:
2Li+2HOH2LiOH+H2
 
2. Aktīvu metālisko elementu oksīdiem iedarbojoties ar ūdeni. Rodas sārms:
Li2O+HOH2LiOH
 
3. Aktīvu metālisko hlorīdu ūdens šķīdumus sadalot ar elektrisko strāvu (Par to jūs mācīsieties vidusskolā)
1. Sāļu šķīdumiem reaģējot ar sārmiem. Rodas nešķīstoša bāze un cits sāls. Reakcija notiek tad, ja sāls sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas veido nešķīstošu bāzi:
FeCl3+3NaOHFe(OH)3+3NaCl
  
Bāzu fizikālās īpašības
Bāzes ir cietas vielas dažādās krāsās. Piemēram, NaOH, KOH un Ca(OH)2 ir baltā krāsā, Cu(OH)2 - zilā krāsa, Fe(OH)3 - sarkanbrūnā krāsā. NaOH, KOH, LiOH un daži citi hidroksīdi labi šķīst ūdenī. Ca(OH)2 ūdenī šķīst tikai nedaudz. Gandrīz visas pārējās bāzes ūdenī praktiski nešķīst.
 
Atsauce:
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 146-147 lpp.