Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Nemetāli Nemetālu raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielu iedalījums vienkāršas vielas un ķīmiskie savienojumi
2. Ķīmisko savienojumu iedalījums Skābes, bāzes, oksīdi un sāļi
3. Metāli Metālu raksturojums
4. Bāzes jeb hidroksīdi Bāzu jeb hidroksīdu īpašības
5. Skābes Skābju formulas un nosaukumi, ko sauc par skābēm
6. Ķīmisko reakciju veidi Aizvietošanās un apmaiņas reakcijas
7. Ķīmisko reakciju veidi Savienošanās un sadalīšanās reakcijas
8. Periodiskā tabula Informācija, kuru sniedz periodiskā tabula
9. Atoma uzbūve Daļiņu, kas ietilpst atomā raksturojums
10. Elektronapvalks Atoma elektronapvalka raksturojums
11. Sāļi Sāļu ķīmiskās īpašības un nosaukumi iegūšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vienkāršu un saliktu vielu atpazīšana pēc to formulām
2. Metāli un nemetāli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Metālu un nemetālu atpazīšana pēc to ķīmiskajām formulām
3. Metālu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nosauc metālu pēc elementa kurš veido metālu!
4. Metālu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Uzraksti metāla simbolu!
5. Nemetāli 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nemetālisku vielu nosaukšana pēc to formulām
6. Oksīdi un hidroksīdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Oksīdu un hidroksīdu formulu atpazīšana
7. Skābes un sāļi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skābes un sāļu formulu atpazīšana
8. Oksīdi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Oksīdu nosaukumi
9. Oksīdu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Oksīdu formulas sastādīšana pēc oksīda nosaukuma
10. Hidroksīdu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Hidroksīdu nosaukumi pēc to ķīmiskās formulas
11. Hidroksīdu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Hidroksīdu formulas sastādīšana zinot hidroksīda nosaukumu
12. Skābes atlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Skābju atlikumu nosaukumi
13. Skābes atlikumu vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pēc skābes atlikuma nosaki tā vērtību
14. Skābes 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Skābju nosaukums pēc to formulas
15. Sāļi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Sāļu nosaukumi pēc to ķīmiskajām formulām
16. Elektronu skaits atomā 2. izziņas līmenis zema 3♦ Elektronu skaita noteikšana pēc periodiskās tabulas
17. Atoma kodola lādiņš 2. izziņas līmenis zema 3♦ Atoma kodola kopējā lādiņa noteikšana
18. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Savienošanās un sadalīšanās reakcijas atpazīšana
19. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aizvietošanās un apmaiņas reakcijas atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršas vielas 00:10:00 vidēja 13♦ Metālu un nemetālu nosaukumi, nemetālu formulas, metālu simboli
2. Ķīmiskie savienojumi 00:25:00 vidēja 28♦ Ķīmisko savienojumu nosaukumi un formulas
3. Atoma kodols un elektronapvalks 00:10:00 vidēja 12♦ Atoma kodola kopējais lādiņš, elektronapvalka kopējais lādiņš, elektronu skaits, protonu skaits atomā
4. Neorganisko vielu pārvērtības 00:30:00 vidēja 34♦ Tēmas uzdevumu apkopojums