Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Polimēri 2♦
2. Polimēri 2♦
3. Ķīmiskā rūpniecība 2♦