Grūtības pakāpe:
00:08:00

Visi uzdevumi:

14♦
1. Mikroelementi 3♦
2. Makroelementi 3♦
3. Pesticīdi 2♦
4. Pesticīdu ietekme uz veselību 3♦
5. Pārtikas piedevu bīstamība 1♦
6. Pārtikas piedevas 2♦