Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

4♦
1. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1♦
2. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1♦
3. Masas daļas aprēķināšana 1♦
4. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1♦