Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tīras vielas un maisījumi Tīras vielas un maisījumi
2. Viendabīgie maisījumi Viendabīgie maisījumi
3. Sakausējumi Izplatītākie metālu sakausējumi, to izmantošana un īpašības
4. Neviendabīgie maisījumi. Migla Neviendabīgie maisījumi. Migla, tās rašanās un iedalījums.
5. Dūmi un aerosoli Dūmu un aerosolu rašanās, daļiņu izmēri
6. Suspensija un emulsija Suspensijas un emulsijas raksturojums
7. Vielu izdalīšana no maisījumiem Izdalīšanas metodes, to pielietojums dažādās nozarēs
8. Nostādināšana Nostādināšanas pielietošana
9. Filtrēšana Filtrēšanas raksturojums, kas jāievēro filtrējot.
10. Iztvaicēšana Iztvaicēšanas raksturojums.
11. Kristalizēšana un iedarbība ar magnētu Kristalizācijas raksturojums, attīrīšanas ar magnētu raksturojums.
12. Destilācija Destilācijas raksturojums
13. Ar šķīdumiem saistītie aprēķini Ar šķīdumiem saistīti aprēķini

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maisījumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Maisījumu atpazīšana no citiem savienojumiem
2. Praktiski tīras vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Praktiski tīru vielu atpazīšana
3. Sakausējumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakausējumu atpazīšana
4. Vielu izdalīšanas metodes 1. izziņas līmenis zema 2p. Vielu izdalīšanas metožu atpazīšana
5. Neviendabīgie maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Neviendabīgo maisījumu atpazīšana
6. Neviendabīgie maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Neviendabīgo maisījumu klasifikācija
7. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nogulsnēšanās
8. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šķidru vielu attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem
9. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Cietas vielas izdalīšana
10. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atdalīšana metodes
11. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostādināšana, tās veidi
12. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izdalīšanas metodes atpazīšana
13. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masas daļas aprēķināšana, zinot izšķīdušās vielas masu maisījumā
14. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Masas daļas aprēķināšana, zinot šķidrās vielas blīvumu
15. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rezultāta aprēķināšana, zinot praktiski iegūtās vielas masu
16. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rezultāta aprēķināšana, zinot praktiski iegūtās vielas masu un cik daudz piemaisījumus satur viela
17. Rezultāta aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Rezultāta aprēķināšana, zinot praktiski iegūtās vielas masu un cik tīra ir iegūtā viela
18. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Rezultāta aprēķināšana, zinot praktiski iegūtās vielas masu un piemaisījumu masasdaļu iegūtajā vielā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tīras vielas un maisījumi 00:15:00 vidēja 8p. Tīru vielu un maisījumu atpazīšana
2. Vielu izdalīšana no maisījumiem 00:25:00 vidēja 4p. Vielu izdalīšana no maisījumiem, ar to saistītie aprēķini