Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tīras vielas un maisījumi Tīras vielas un maisījumi
2. Viendabīgie maisījumi Viendabīgie maisījumi
3. Sakausējumi Izplatītākie metālu sakausējumi to izmantošana un īpašības
4. Neviendabīgie maisījumi. Migla Neviendabīgie maisījumi. Migla, tās rašanās un iedalījums.
5. Dūmi un aerosoli Dūmu un aerosolu rašanās, daļiņu izmēri
6. Suspensija un emulsija Suspensijas un emulsijas raksturojums
7. Vielu izdalīšana no maisījumiem Izdalīšanas metodes to pielietojums dažādās nozarēs
8. Nostādināšana Nostādināšanas pielietošana
9. Filtrēšana Filtrēšanas raksturojums, kas jāievēro filtrējot.
10. Iztvaicēšana Iztvaicēšanas raksturojums
11. Kristalizēšana un iedarbība ar magnētu. Kristalizācijas raksturojums, attīrīšanas ar magnētu raksturojums.
12. Destilācija Destilācijas raksturojums
13. Ar šķīdumiem saistītie aprēķini Ar šķīdumiem saistīti aprēķini

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maisījumi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Maisījumu atpazīšana no citiem savienojumiem
2. Praktiski tīras vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Praktiski tīru vielu atpazīšana
3. Sakausējumi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sakausējumu atpazīšana
4. Vielu izdalīšanas metodes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vielu izdalīšanas metožu atpazīšana
5. Neviendabīgie maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Neviendabīgo maisījumu atpazīšana
6. Neviendabīgie maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Neviendabīgo maisījumu klasifikācija
7. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nogulsnēšanās
8. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Šķidru vielu attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem
9. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Cietas vielas izdalīšana
10. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atdalīšana metodes
11. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nostādināšana, tās veidi
12. Vielu izdalīšana no maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izdalīšanas metodes atpazīšana
13. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas daļas aprēķināšana, zinot izšķīdušās vielas masu maisījumā
14. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Masas daļas aprēķināšana zinot šķidrās vielas blīvumu
15. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Rezultāta aprēķināšana zinot praktiski iegūtās vielas masu
16. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Rezultāta aprēķināšana zinot praktiski iegūtās vielas masu un cik daudz piemaisījumus satur viela
17. Rezultāta aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Rezultāta aprēķināšana zinot praktiski iegūtās vielas masu un cik tīra ir iegūtā viela
18. Rezultāta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Rezultāta aprēķināšana zinot praktiski iegūtās vielas masu un piemaisījumu masasdaļu iegūtajā vielā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tīras vielas un maisījumi 00:15:00 vidēja 8♦ Tīru vielu un maisījumu atpazīšana
2. Vielu izdalīšana no maisījumiem 00:25:00 vidēja 4♦ Vielu izdalīšana no maisījumiem, ar to saistītie aprēķini