Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skābes I Skābju iedalījums un definīcija
2. Skābes II Skābju fizikālās īpašības un iegūšana
3. Skābes III Skābju ķīmiskās īpašības
4. Bāzes I Bāzu iedalījums
5. Bāzes II Bāzu iegūšana un fizikālās īpašības
6. Bāzes III Bāzu ķīmiskās īpašības
7. pH Vides iedalījums pēc pH
8. Sāļi Sāļu nosaukumi, iedalījums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābju nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt doto skābju nosaukumus
2. Skābes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt kura no dotajām vielām ir skābe
3. Skābes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt skābes daudzumu, ja zināms bāzes daudzums
4. Bāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt kura no vielām ir bāze
5. Bāzes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt bāzes daudzumu, ja zināms skābes daudzums
6. Bāzu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Uzrakstīt doto hidroksīdu nosaukumus
7. Bāzes masa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt bāzes masu pēc reakcijas vienādojuma
8. Bāzes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt bāzes daudzumu, ja zināms skābes daudzums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābes 00:00:00 vidēja 8♦ Tests zināšanu pārbaudei par bāzēm. Skābju nosaukumi, daudzums, masa.
2. Bāzes 00:00:00 vidēja 8♦ Tests zināšanu pārabaudei par bāzēm. Bāzu nosaukumi, daudzums, masa.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābes un bāzes 00:00:00 vidēja 16♦ Pārbaudes darbs par skābēm un bāzēm. Skābju un bāzu nosaukumi, daudzums, masa.