Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skābes I Skābju iedalījums un definīcija
2. Skābes II Skābju fizikālās īpašības un iegūšana
3. Skābes III Skābju ķīmiskās īpašības
4. Bāzes I Bāzu iedalījums
5. Bāzes II Bāzu iegūšana un fizikālās īpašības
6. Bāzes III Bāzu ķīmiskās īpašības
7. pH Vides iedalījums pēc pH
8. Sāļi Sāļu nosaukumi, iedalījums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābju nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt doto skābju nosaukumus
2. Skābes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt kura no dotajām vielām ir skābe
3. Skābes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt skābes daudzumu, ja zināms bāzes daudzums
4. Bāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt kura no vielām ir bāze
5. Bāzes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt bāzes daudzumu, ja zināms skābes daudzums
6. Bāzu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzrakstīt doto hidroksīdu nosaukumus
7. Bāzes masa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt bāzes masu pēc reakcijas vienādojuma
8. Bāzes daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt bāzes daudzumu, ja zināms skābes daudzums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābes 00:00:00 vidēja 8p. Tests zināšanu pārbaudei par bāzēm. Skābju nosaukumi, daudzums, masa.
2. Bāzes 00:00:00 vidēja 8p. Tests zināšanu pārabaudei par bāzēm. Bāzu nosaukumi, daudzums, masa.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābes un bāzes 00:00:00 vidēja 16p. Pārbaudes darbs par skābēm un bāzēm. Skābju un bāzu nosaukumi, daudzums, masa.