Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13♦
1. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1♦
2. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1♦
3. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1♦
4. Skābeklis kā vienkārša viela 1♦
5. Skābeklis kā vienkārša viela 2♦
6. Skābeklis kā vienkārša viela 1♦
7. Skābeklis kā vienkārša viela 1♦
8. Skābeklis kā vienkārša viela 1♦
9. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1♦
10. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1♦
11. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1♦
12. Skābeklis kā vienkārša viela 1♦