Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26♦
1. Vielas daudzuma aprēķināšana 3♦
2. Vielas daudzuma aprēķināšana gāzēm 3♦
3. Masas aprēķināšana 3♦
4. Koeficienti 4♦
5. Ķīmisko reakciju veidi 4♦
6. Oksidēšanās 2♦
7. Oksidētājs 2♦
8. Oksidētājs. Oksidēšanās pakāpe. 5♦