Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Gaiss 1♦
2. Gaisa piesārņojums 1♦
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana 2♦
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana 1♦
5. Gaisa piesārņojums 1♦
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni 1♦
7. Gaisu piesārņojošās vielas 1♦