Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaiss Gaisa sastāvs, piesārņojums un izmantošana
2. Gaisa kvalitātes monitorings Gaisa kvalitātes monitorings
3. Skābie lieti un gaisa attīrīšana Skābie lieti un gaisa attīrīšana
4. Gāzu moltilpuma un tilpuma aprēķināšana Gāzu moltilpuma un tilpuma aprēķināšana
5. Gaisu piesārņojošo vielu izcelsme un ietekme vidē Gaisu piesārņojošo vielu izcelsme un ietekme vidē
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni
7. Ozons Ozona uzbūve, izplatība dabā un fizikālās īpašības
8. Ozons Ozona ķīmiskās īpašības, izmantošana, iegūšana un pierādīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaiss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gāzu tilpumdaļas gaisā
2. Gaisa piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gaisa piesārņojuma avoti
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana
4. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķini vielas daudzumu!
5. Gaisa piesārņojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas, kas piesārņo gaisu
6. Ugunsgrēka dzēšanas paņēmieni 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Riski dzēšot ugunsgrēku, ugunsgrēka izcelšanās
7. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ozona uzbūve
8. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ozona fizikālās īpašības
9. Ozons 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ozona izmantošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaiss 00:30:00 vidēja 8p. Zināšanu pārbaude par tematu gaiss
2. Ozons 00:20:00 vidēja 3p. Ozona slāņa noārdīšanās iemesli, ozona veidošanās, ozona izmantošana, ozons kā vienkārša viela