Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

16♦
1. Fizikālie lielumi. Daudzums 1♦
2. Fizikālie lielumi. Gāzes tilpums 1♦
3. Fizikālie lielumi. Tilpumdaļa 1♦
4. Fizikālie lielumi. Moldaļa 1♦
5. Fizikālie lielumi. Temperatūra 2♦
6. Fizikālie lielumi. Koncentrācija 1♦
7. Fizikālie lielumi. Molekulu skaits 1♦
8. Masas aprēķināšana pēc reakcijas 3♦
9. Masasdaļa 2♦
10. Masas aprēķināšana 3♦