Teorija

Viršanas temperatūra
Svarīgi!
Viršanas temperatūra ir temperatūra, kurā viela vārās.
boiling.jpg
 
Viršanas temperatūra(vārīšanās temperatūra) ir temperatūra, pie kuras viela no šķidrā agregātstāvokļa pāriet gāzveida stāvoklī . Parasti ar jēdzienu "viršanas temperatūra" saprot viršanas temperatūru atmosfēras spiedienā. Viršanas temperatūra ir temperatūra, pie kuras tvaika spiediens virs šķidruma kļūst vienāds ar apkārtējās atmosfēras spiedienu.
Svarīgi!
Viršanas temperatūra ir ļoti atkarīga no spiediena, pazeminot spiedienu viršanas temperatūra samazinās.
Piemērs:
Dažādu vielu viršanas temperatūras:
tvirš.png

Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vir%C5%A1anas_temperat%C5%ABra