Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Agregātstāvoklis Agregātstāvokļa raksturojums
2. Smarža, garša, krāsa Smaržas, garšas, krāsas raksturojums
3. Kušanas temperatūra Vielu kušanas temperatūras raksturojums
4. Viršanas temperatūra Viršanas temperatūras raksturojums
5. Blīvums Blīvuma aprēķināšana un īpašības
6. Elektrovadītspēja Viss par Elektrovadītspēju
7. Siltumvadītspēja Siltumvadītspējas apraksts
8. Fāzu stāvokļa diagramma Fāzu stāvokļa diagrammas raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Agregātstāvoklis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Agregātstāvokļa noteikšana
2. Blīvuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Blīvuma aprēķināšana
3. Masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas aprēķināšana
4. Tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas aprēķināšana
5. Fizikālās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Fizikālo īpašību atpazīšana
6. Dielektriķi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dielektriķu atpazīšana
7. Fizikālo īpašību analīze 2. izziņas līmenis vidēja 8♦ Savienojuma fizikālo īpašību atpazīšana
8. Sublimācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Sublimācijas atpazīšana
9. Vieglie metāli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vieglo metālu atpazīšana
10. Smagie metāli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Smago metālu atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apskats par vielas fizikālajām īpašībām 00:00:00 vidēja 16♦ Apskats par vielas fizikālajām īpašībām