Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

16♦
1. Elementa atomnumurs 1♦
2. Atoms un tā uzbūve 1♦
3. Elementārlādiņi 2♦
4. Atoma kodols 2♦
5. Atoma kodols 3♦
6. Izotopi 2♦
7. Atoma kodols 5♦