Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Elementu simboli un izruna 2♦
2. Ķīmiskie elementi 1♦
3. Vielas sastāva nezūdamība un atommasa 2♦
4. Periodiskā tabula 1♦
5. Izotopi 2♦