Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elementu simboli un izruna Elementu simboli un izruna
2. Ievads atomu molekulārajā mācībā Ievads atomu molekulārajā mācībā
3. Atoms un tā uzbūve Atoms un tā uzbūve
4. Atoma kodols un elementārlādiņi Atoma kodols un elementārlādiņi
5. Vienkāršas un saliktas vielas. Vienkāršu un saliktu vielu uzbūve un raksturojums
6. Ķīmiskie elementi Ķīmisko elementu raksturojums
7. Elementu periodiskā tabula Elementu izkārtojums periodiskajā tabulā, informācijas nolasīšana no tabulas
8. Vielas sastāva nezūdamība un atommasa Vielas sastāva nezūdamība un atommasa
9. Elementa vērtības Elementa rašanās
10. Atoma uzbūve Atoma daļiņu skaita noteikšana
11. Ūdeņraža izotopi izotopi, ūdeņraža izotopu raksturojums
12. Elektronapvalka uzbūve Elektronapvalka uzbūve
13. Ķīmiskā elementa atoma uzbūves raksturojuma plāns Ķīmiskā elementa atoma uzbūves raksturojuma plāns
14. Atomu un molekulārās mācības vērtīgākās atziņas Atomu un molekulārās mācības vērtīgākās atziņas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementu simboli un izruna 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Elementu simboli un izruna
2. Vielas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Molekulas un atomu saistība
3. Vienkāršas un saliktas vielas. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kura no dotajām ir vienkārša viela
4. Vienkāršas un saliktas vielas. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saliktu vielu atrašana
5. Ķīmiskie elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atommasas nolasīšana no periodiskās tabulas
6. Periodiskā tabula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elementa atrašana pēc rindas un kolonnas
7. Vielas sastāva nezūdamība un atommasa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Molmasas aprēķināšana
8. Atoma kodols 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksturo atoma kodolu!
9. Atomi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atomi un molekulas
10. Elementu vieta periodiskajā tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elementu sīkāka sadale periodiskajā tabulā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoms 00:20:00 vidēja 16p. Tests par atoma uzbūvi
2. Elektronapvalks 00:10:00 vidēja 6p. Īss tests par atoma elektronapvalku
3. Periodiskā tabula 00:15:00 vidēja 8p. Informācijas nolasīšana no periodiskās tabulas