Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Etanola ražošana Etanola ražošanas metodes, pielietojums, ietekme uz veselību.
2. Celuloze un papīrs Celuloze, tās sastāvs, iegūšana, izmantošana, ražošana. Papīra ražošana.
3. Silikātrūpniecība Silikātrūpniecības nozares, stikla ražošanas process.
4. Naftas pārstrāde Naftas pārstrādes veidi. Naftas pārtvaices shēma.
5. Atkritumu pārstrāde Atkritumu iedalījums, šķirošana, apsaimniekošana.
6. Biodīzelis Biodīzeļa ražošana, tā īpašības, perspektīvas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etanols 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atzīmēt pareizo apgalvojumu.
2. Etanols 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Etanola iegūšanas reakciju papildināšana.
3. Etanols 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Etanola iznākuma aprēķināšana etilēna hidratēšanas reakcijā.
4. Celuloze un papīrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratne par celulozi un papīru.
5. Silikātrūpniecība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stikla ražošana, izejvielas, silikātrūpniecības nozare.
6. Atkritumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atkritumu veidu noteikšana.
7. Nafta 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratne par naftu, tās pārstrādi un produktiem.
8. Biodīzelis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Biodīzeļa īpašības. Rapsis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tehnoloģijas 00:00:00 vidēja 6p. Izpratne par ķīmijas un vides tehnoloģijām.
2. Etanols 00:00:00 vidēja 3p. Etanola ieguve, reakcijas, risināms uzdevums.