Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Oglekļa alotropija Dimants, grafīts, fullerēni, nanocaurulītes.
2. Oglekļa savienojumi Oglekļa ķīmiskās īpašības un oglekļa savienojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ogleklis un tā savienojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Vispārīgi jautājumi par oglekli un tā savienojumiem.
2. Oglekļa dioksīda tilpums 1. izziņas līmenis zema 2p. Oglekļa dioksīda reakcija ar kālija hidroksīdu.
3. Tvana gāzes iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reakcijas sastādīšana, izejvielu tilpuma un masas aprēķināšana.