Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. UZD_01KIM11 - IIA grupas metāli 1♦
2. Kaļķūdens īpašības 2♦
3. Kalcija hlorīda iegūšana 1♦
4. Ca oksīda un karbonāta maisījums 2♦