Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nātrijs Ķīmiskā elementa nātrija iegūšana, īpašības, izmantošana, savienojumi.
2. Kālijs Ķīmiskā elementa kālija iegūšana, īpašības, izmantošana, savienojumi.
3. Litijs un cēzijs Ķīmisko elementu litija un cēzija iegūšana, īpašības, izmantošana, savienojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Natrotermijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Natrotermijas metode titāna un skandija iegūšanai. Nātrija masas aprēķināšana, ja zināma reakcijas produkta masa un tās praktiskais iznākums.
2. I A grupas el. reakcijas 1. izziņas līmenis zema 2♦ I A grupas metālu un to savienojumu reakciju papildināšana, koeficientu izlikšana.
3. Na savienojumu masas daļa šķīdumā 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nātrija hlorīda, nātrija sulfāta, nātrija hidroksīda masas daļas aprēķināšana šķīdumā, ja zināms vielas daudzums un ūdens tilpums.
4. K masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kālija iegūšana no KOH elektrolīzes procesā. Kālija masas aprēķināšana.
5. I A grupas metāli 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vispārīgi jautājumi par I A grupas metāliem.
6. Sārma masas daļa 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nātrija / kālija hidroksīda masas daļas šķīdumā aprēķināšana, ja zināma nātrija / kālija masa un ūdens tilpums.
7. Nātrija / kālija masa 1. izziņas līmenis zema 3♦ Nātrija / kālija masas aprēķināšana, ja zināma sārma masas daļa ūdenī.
8. Bertolē sāls 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Bertolē sāls masas aprēķināšana, izmantojot Bertolē sāls iegūšanas reakcijas vienādojumu, ja zināms hlora tilpums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I A grupas metāli 00:00:00 vidēja 12♦ Teorija par I A grupas metāliem, koeficientu izlikšana un uzdevumi pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.