Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmiskās reakcijas siltumefekts Eksotermiskas un endotermiskas reakcijas.
2. Ķīmisko reakciju ātrums un to ietekmējošie faktori Darbīgo masu likums; reakcijas ātruma izteiksme.
3. Aktivācijas enerģija un katalizatori. Aktivācijas enerģija; katalizatori; inhibitori; enzīmi.
4. Ķīmiskais līdzsvars Ķīmiskais līdzsvars un faktori, kas to ietekmē; Lešateljē princips.
5. Ķīmisko reakciju klasifikācija un vienādojumi Ķīmisko reakciju iedalījuma veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reakcijas vidējā ātruma aprēķināšana.
2. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, paaugstinot temperatūru 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķināšana, cik reižu palielināsies reakcijas ātrums.
3. Spiediena / koncentrācijas izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2♦ Spiediena vai koncentrācijas palielinājuma aprēķināšana.
4. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, mainot koncentrāciju 1. izziņas līmenis zema 2♦ Aprēķināšana, cik reižu palielināsies reakcijas ātrums.
5. Tiešās un pretreakcijas ātruma maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Reakciju ātruma izmaiņa, mainot spiedienu.
6. Siltumefekts 1. izziņas līmenis zema 2♦ Reakcijas siltumefekta aprēķināšana
7. Siltuma daudzums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Reakcijā izdalītā siltuma daudzuma aprēķināšana.
8. Gāzveida vielas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izejvielas tilpuma aprēķināšana pēc termoķīmiskā vienādojuma.
9. Vielas masa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izejvielas masas aprēķināšana pēc termoķīmiskās reakcijas.
10. Ķīmisko reakciju ātrums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Jautājumi par ķīmisko reakciju ātrumu ar atbilžu variantiem.
11. Ķīmiskā līdzsvara novirzīšanās 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt, uz kuru pusi novirzās ķīmiskās reakcijas līdzsvars.
12. Līdzsvara konstantes izteiksme 1. izziņas līmenis zema 1♦ Līdzsvara konstantes izteiksmes sastādīšana.
13. Koncentrācijas 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Izejvielu un reakcijas produktu koncentrācijas aprēķināšana.