Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmiskās reakcijas siltumefekts Eksotermiskas un endotermiskas reakcijas.
2. Ķīmisko reakciju ātrums un to ietekmējošie faktori Darbīgo masu likums; reakcijas ātruma izteiksme.
3. Aktivācijas enerģija un katalizatori. Aktivācijas enerģija; katalizatori; inhibitori; enzīmi.
4. Ķīmiskais līdzsvars Ķīmiskais līdzsvars un faktori, kas to ietekmē; Lešateljē princips.
5. Ķīmisko reakciju klasifikācija un vienādojumi Ķīmisko reakciju iedalījuma veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis zema 1p. Reakcijas vidējā ātruma aprēķināšana.
2. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, paaugstinot temperatūru 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināšana, cik reižu palielināsies reakcijas ātrums.
3. Spiediena / koncentrācijas izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2p. Spiediena vai koncentrācijas palielinājuma aprēķināšana.
4. Ķīmiskās reakcijas ātruma maiņa, mainot koncentrāciju 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķināšana, cik reižu palielināsies reakcijas ātrums.
5. Tiešās un pretreakcijas ātruma maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Reakciju ātruma izmaiņa, mainot spiedienu.
6. Siltumefekts 1. izziņas līmenis zema 2p. Reakcijas siltumefekta aprēķināšana
7. Siltuma daudzums 1. izziņas līmenis zema 2p. Reakcijā izdalītā siltuma daudzuma aprēķināšana.
8. Gāzveida vielas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izejvielas tilpuma aprēķināšana pēc termoķīmiskā vienādojuma.
9. Vielas masa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izejvielas masas aprēķināšana pēc termoķīmiskās reakcijas.
10. Ķīmisko reakciju ātrums 1. izziņas līmenis zema 1p. Jautājumi par ķīmisko reakciju ātrumu ar atbilžu variantiem.
11. Ķīmiskā līdzsvara novirzīšanās 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt, uz kuru pusi novirzās ķīmiskās reakcijas līdzsvars.
12. Līdzsvara konstantes izteiksme 1. izziņas līmenis zema 1p. Līdzsvara konstantes izteiksmes sastādīšana.
13. Koncentrācijas 2. izziņas līmenis augsta 5p. Izejvielu un reakcijas produktu koncentrācijas aprēķināšana.