Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. pH aprēķināšana 2♦
2. pH aprēķināšana 2♦
3. Jonu koncentrācija 2♦